Gekom

Geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.

Složeni okolišni izazovi današnjice zahtijevaju interdisciplinarni pristup rješavanju problema i suradnju različitih struka. Geofizikalno i ekološko modeliranje kao specijalistička disciplina obuhvaća skup računskih metoda i postupaka koje nam omogućuju bolje razumijevanje složenih procesa i interakcija u okolišu, te nam pomažu u objektivnom odlučivanju i odabiru rješenja prihvatljivih za okoliš.

Poduzeće Gekom – Geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., osnovano je 2007. godine s ciljem usvajanja, objedinjavanja i unapređenja postojećih spoznaja iz domene geofizikalnog (fizika atmosfere, fizikalna oceanografija, hidrologija) i ekološkog modeliranja (kakvoća vode i zraka, populacijska dinamika, vegetacijska dinamika, produkcija biomase, itd.), u svrhu pružanja podrške učinkovitom rješavanju okolišnih problema.

GEKOM-ove specijalističke usluge geofizikalnog i ekološkog modeliranja primjenjive su u širokom rasponu projekata u području obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, zaštite prirode, procjena rizika, upravljanja prirodnim resursima, optimiranja građevinskih objekata i drugih zahvata na moru, kopnu i kopnenim vodama i slično. GEKOM sudjeluje i u razvojno-istraživačkim projektima, čime kontinuirano poboljšava svoje na znanju utemeljene usluge.

Djelatnici Gekom-a su geofizičari, matematičari/programeri, tehnolozi zaštite okoliša, biolozi, urbanisti i stručnjaci za analizu i planiranje prometa, s bogatim radnim iskustvom i potrebnim vještinama za izvođenje kompleksnih zadaća geofizikalnog i ekološkog modeliranja, uključujući vizualizaciju i interpretaciju dobivenih rezultata.

Gekom je otvoren za suradnju i s drugim strukama (građevinari, kemičari, tehnolozi, ekolozi, itd.), a posebno s institutima i poduzećima koji izrađuju interdisciplinarne studije, elaborate i projektnu dokumentaciju u području zaštite okoliša, energetike, infrastrukture, industrijske ekologije, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva, okolišne ekonomije i prostornog planiranja.