Obnovljivi izvori energije

slikaSvijet, Europska Unija, a sve više i Hrvatska teže povećanju udjela korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije. Neobnovljivih izvora je sve manje, a u zadnjih nekoliko desetljeća sve je izraženiji i njihov negativni utjecaj na okoliš. Korištenje obnovljivih izvora energije ima važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida i drugih onečišćujućih tvari u zrak, koje čovjek emitira korištenjem klasičnih izvora energije (fosilnih goriva, ugljena, plina, itd.). Zato povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost čovječanstva, te smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. U obnovljive izvore energije spadaju Sunčeva energija (kao primarni izvor), energija vjetra, hidroenergija i energija iz biogoriva (kao transformirani oblici Sunčeve energije), te geotermalna energija i energija plime i oseke (kao dodatni primarni izvori).

Usluge koje Gekom d.o.o. trenutno nudi u ovome području obuhvaćaju:

slika slika