Procjena utjecaja na okoliš

slika Prilikom planiranja i projektiranja novih ili rekonstrukcije postojećih zahvata u okolišu potrebno je odrediti njihov intenzitet utjecaja, njegov doseg i trajanje kako bi se odlučilo je li zahvat prihvatljiv za okoliš i prirodu u skladu sa zakonodavstvom RH i EU, te kako bi se odredile odgovarajuće mjere ublažavanja i izbjegavanja potencijalnih negativnih utjecaja. U tu svrhu koriste se, između ostalog, i numerički modeli kojima se primjerice simulira i širenje onečišćenja u okolišu ili promjena okolišnih uvjeta koji bi nastali realizacijom zahvata. Osim procjene utjecaja na okoliš i prirodu, ovakva vrsta modeliranja koristi se i kao podrška u odlučivanju kod planiranja i upravljanja u području zaštite okoliša i prirode.

Gekom d.o.o. nudi specijalističke usluge procjene utjecaja na okoliš numeričkim modelima koje uključuju:

Dodatno, za potrebe Studija utjecaja na okoliš i prirodu nudimo i analizu meteoroloških podataka, te meteorološko-klimatoloških obilježja područja zahvata, analizu prostorno-planske dokumentacije te analizu i planiranje prometa.

slika slika slika slika slika