Prognostičke usluge

slika Numerički modeli predstavljaju jedan od osnovnih alata u prognozi meteoroloških parametara i parametara koji opisuju stanje mora. Osim u planiranju svakodnevnih čovjekovih aktivnosti, meteorološki parametri i njihove prognoze vrlo su važni u planiranju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (sunce, vjetar), planiranju poljoprivrednih aktivnosti, procjeni potreba za navodnjavanjem, i slično. Pouzdane meteorološke prognoze, te prognoze parametara stanja mora (temperatura, valovi, morske struje), od iznimne su važnosti za planiranje različitih aktivnosti na moru, od rekreacijskih do gospodarskih.

Za Vas smo razvili specijaliziranu uslugu računalne prognoze meteoroloških i oceanografskih parametara -BORA - koja svakodnevno pruža prognostičke karte meteoroloških parametara za područje cijele Hrvatske i okolne regije, te oceanografskih parametara za cijeli Jadran i njegove podregije. Uz prognostičke karte s animacijom, dostupne su i 6-dnevne prognoze za svaku odabranu lokaciju. BORA kombinira sofisticirane numeričke modele visoke prostorne rezolucije za područje Jadrana i Hrvatske, koji uvažavaju lokalnu topografiju i prilagođeni su lokalnim uvjetima. Naš tim stručnjaka kontinuirano radi na poboljšanju prognostičkih usluga u sklopu istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Popis izlaznih parametara koje Gekom nudi u svojoj prognozi:

Za više informacija pogledajte na www.bora.gekom.hr.