Istraživanje i razvoj

Gekom kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj s ciljem poboljšanja svojih usluga kao i razvoja novih usluga i rješenja iz područja geofizikalnog i ekološkog modeliranja. Znanstveno - stručni istraživački tim sastavljen je od znanstvenika s hrvatskih i inozemnih institucija, te od uposlenika Gekoma, visoko obrazovanih stručnjaka iz područja matematike, informatike, geofizike te prostornog i prometnog planiranja.

Glavna područja istraživanja i razvoja su rekonstrukcije prostorno-vremenskih razdioba fizikalnih, kemijskih i bioloških parametara okoliša, primjena prostorno-vremenskih simulacijskih metoda u području meteorologije, oceanografije, populacijske ekologije, buke, prometa, rizika u okolišu te razvoj alata i sustava za podršku u odlučivanju.

Istraživačko-razvojne aktivnosti u Gekomu provodile su se i ili se još provode u okviru nekoliko projekata (koja Gekom u cijelosti ili djelomično financira):

Posjećene znanstvene i stručne konferencije i skupovi (u koautorstvu s partnerima na pojedinčanim razvojnim i komercijalnim projektima):